Rejestracja w Bazie Absolwentów daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych.
Studenci ostatniego semestru studiów składają deklarację przystąpienia do Bazy Absolwentów bezpośrednio w serwisie USOSweb (zakładka DLA WSZYSTKICH > Baza Absolwentów).