Studenci ostatniego semestru studiów składają deklarację przystąpienia do Bazy Absolwentów bezpośrednio w serwisie USOSweb (zakładka DLA WSZYSTKICH > Baza Absolwentów).
Formularz
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawny adres email!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawną datę [YYYY-MM-DD]!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawną datę [YYYY-MM-DD]!
OK
Nowe hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Ponadto powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną dużą literą z alfabetu łacińskiego oraz jeden znak specjalny ze zbioru: !@#$%^&*?_.\,/
OK
Nowe hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Ponadto powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną dużą literą z alfabetu łacińskiego oraz jeden znak specjalny ze zbioru: !@#$%^&*?_.\,/

OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
 * dane niezbędne
** dane niezbędne wykorzystywane tylko na etapie weryfikacji