Rejestrując się w Bazie Absolwentów wyrażasz zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości swoich danych osobowych na potrzeby monitorowania losów zawodowych absolwentów, badania jakości kształcenia oraz innych badań naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Śląski, a także dla integracji środowiska akademickiego z absolwentami Uczelni oraz w celu informowania o działalności i ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego.

Przysługuje Ci prawo do kontroli i przetwarzania wprowadzonych danych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania swoich danych osobowych, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadkach prawem określonych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wprowadzając dane oświadczasz, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
Studenci ostatniego semestru studiów składają deklarację przystąpienia do Bazy Absolwentów bezpośrednio w serwisie USOSweb (zakładka DLA WSZYSTKICH > Baza Absolwentów).
Formularz
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawny adres email!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawną datę [YYYY-MM-DD]!
OK
Pole wymagane!
OK
Pole wymagane!
OK
Wprowadź poprawną datę [YYYY-MM-DD]!
OK
Nowe hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Ponadto powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną małą literę i jedną dużą literą z alfabetu łacińskiego oraz jeden znak specjalny ze zbioru: !@#$%^&*?_.\,/
OK
Pole wymagane!
* dane wykorzystywane tylko na etapie weryfikacji